Památky

Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení výzvy:

Památky

 

Výzva je zaměřena pouze na na národní kulturní památky, nebo zapsané památky UNESCO.

 • vlastníci památek
 • subjekty s právem hospodaření

Podporovány budou následující aktivity:

 • Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 • revitalizace památek,
 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické a technologické zázemí,
 • návštěvnická centra,
 • edukační centra,
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci
 • aplikační software,
 • ochrana a zabezpečení památek,
 • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO,
 • doprovodná část projektu: parkoviště u památek
 • V případě individuálních projektů je památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako národní kulturní památka nebo v Seznamu světového dědictví UNESCO nebo v Indikativním seznamu statků světového dědictví UNESCO.
 • V případě projektů ITI je památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo v Seznamu světového dědictví UNESCO nebo v Indikativním seznamu statků světového dědictví UNESCO.
 • Památka bude zpřístupněna veřejnosti.
Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
30. 11. 2022
Příjem výzev:
bude upřesněno
Výše dotace:
do 60 mil.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám