Nepobytové sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věci vyhlásilo výzvu

Nepobytové sociální služby,

 

která je zaměřena na nákup, výstavbu a rekonstrukce budov a zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Zdroj

 • Příspěvková organizace obce nebo kraje
 • Obec, městys, město, městská část
 • Kraje
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Organizační složky státu
 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Církve
 • Nadace

Žadatel musí mít historii delší než tři roky.

 • Hlavními způsobilými výdaji jsou:
 • Výstavby, přístavby, nástavby nových budov
 • Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov
 • Vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb
 • Administrativní zázemí, kanceláře včetně jejich vybavení
 • Zeleň a okolí budov a na budovách (aleje, hřiště, parky)
 • Energetické úspory budov (obálky budovy, rekuperace, fotovoltaika, vytápění)
 • Nákup stavby, která bude sloužit pro poskytování sociálních služeb (vč. pozemku)
 • Nákup pozemku určeného pro výstavbu nové stavby
 • Nákup stavby určené k odstranění a následné realizaci nové stavby

 

 • Doplňkovými způsobilými výdaji (max. 10 %) jsou:
 • Pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení
 • Kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem
 • Zdravotnické prostředky pro sociální služby
 • Pořízení asistenčních a asistivních technologií
 • Projektová dokumentace
 • Zabezpečení výstavby a související výdaje
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 28. 06.2024
Výše dotace:
od 1 mil. do 30 mil.
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?

Napište nám