Muzea

Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení 50. výzvy:

Muzea

 

Výzva je zaměřena na revitalizaci, infrastrukturu a vybavení pro činnost muzeí.

 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace složek státu

Podporovány budou následující aktivity:

 • revitalizace muzeí, včetně nové výstavby,
 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické zázemí,
 • návštěvnická centra,
 • edukační centra,
 • restaurování sbírek muzejní povahy , vybavení pro konzervaci a restaurování,
 • evidence a dokumentace sbírek muzejní povahy, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
 • ochrana muzejních sbírek
 • Muzeum je zřizováno krajem, státem nebo obcí.
 • Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
06. 12. 2022
Příjem výzev:
31. 12. 2027
Výše dotace:
do 60 mil.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám