Dětská hřiště a sportoviště

Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení výzvy:

Dětská hřiště a sportoviště

 

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Jedná se především o obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť.

Podpora je zaměřena na vybudování, rekonstrukce a modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.),

V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci vybudování, přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace, viz. bod a) a/nebo b), pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:

 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované) apod.,
 • oplocení,
 • osvětlení,
 • mobiliář (lavičky, odpadkové koše)

Oprávněný žadatel o dotaci je obec do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. 2022)

 • Vybudování hřiště (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.).
 • Rekonstrukce nebo modernizace hřiště (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.).
 • V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci vybudování, přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace, viz. bod a) a/nebo b), pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované) apod.
  • oplocení
  • osvětlení
  • mobiliář (lavičky, odpadkové koše)
 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci současně po dobu realizace akce.
 • Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 10. 2022
Příjem výzev:
bude upřesněno
Výše dotace:
od 100 tis. do 2 mil.
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?

Napište nám