Hasiči

Integrovaný regionální operační program dne 30. května  2023 vyhlásil  61. výzvu

IPRO – Hasiči – SC 5.1 (CLLD),

 

která  podporuje sbor dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V. Výzva je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany. Rovněž podporuje vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:

 • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic,
 • pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany,
 • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.
 • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 130 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 255 729 239 Kč (MRR), 142 702 729 Kč (PR).
  • Státní rozpočet – 0 Kč (MMR), max. 26 756 762 Kč (PR).
 • Přípustné místo realizace:
  • MRR – Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj.
  • PR – Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2029.

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 06. 2023
Příjem výzev:
do 31.12.2027, 14:00 hod.
Výše dotace:
Min. výška celkových způsobilých výdajů je 130 tis. Kč, max. výška na projekt není stanovena.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám