Budování lesů odolných klimatické změně

Národní plán obnovy vyhlásil dne 18.03.2022 výzvu

Budování lesů odolných klimatické změně

 

Výzva je zaměřena na zlepšování odolnosti a zároveň i stavu lesních ekosystémů obnovovaných po kůrovcové kalamitě ve smyslu pozměnění druhové, věkové a prostorové skladby na lesní porosty odolné vůči klimatické změně a tím i značným dílem zajištění trvale udržitelné kontinuity plnění funkcí lesa.

 

  • Vlastníci a držitelé lesů

Podpora bude realizována prostřednictvím finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům a držitelům lesů na:

  • přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí
  • umělou obnovu sadbou první i opakovanou včetně podsadeb
  • ochranu mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění
  • individuální ochranu sazenic proti zvěři
  • zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě
  • rekonstrukci porostů náhradních dřevin a ostatních porostů po škodách
  • přeměnu porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou
  • zlepšování kvality lesní půdy a výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu
  • podpora ponechání dendromasy k zetlení v lesním porostu ve formě ukládání klestu na valy a hromady.

 

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
Průběžně do roku 2023
Výše dotace:
8 540 mil. Kč pro období let 2020 – 2023
Dotační orgán:
NPO

Máte zájem o dotaci?

Napište nám