Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo výzvu:

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

 

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Podmínka dotace: Součástí žádost musí být schválené bezbariérové trasy.

Oprávněný žadatel o dotaci je výhradně obec (dále jen „žadatel“), jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

4.1 Dotační titul č. 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
▪ odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
▪ odstraňování bariér uvnitř budov,
▪ bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
▪ pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

4.2 Dotační titul č. 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
▪ odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
▪ odstraňování bariér uvnitř budov,
▪ bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
▪ pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
13. 01. 2023
Příjem výzev:
do 10.03.2023
Výše dotace:
Výše alokace pro tuto výzvu je 10 000 000 Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?