Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj otevře program:

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

 

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete u správce programu MMR.

Oprávněný žadatel o dotaci je výhradně obec (dále jen „žadatel“), jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

  • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
  • odstraňování bariér uvnitř budov,
  • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
  • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.
Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 10. 2021
Příjem výzev:
do 28.01.2022, do 12 hod.
Výše dotace:
Výše alokace pro tuto výzvu je 10 000 000 Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?