Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlašuje 71. výzvu IROP

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

 

která je zaměřena na posílení a zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči (včetně primární péče) a podporu přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči. Dotace je dostupná pro stávající poskytovatele péče v obcích nacházejících se v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji.

 • PO OSS
 • kraje
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
 • NNO
 • další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 4.3 Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. Aktivita je dále členěna na:

 • A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích
  • Výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče konziliárními paliativní týmy,
  • pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování péče konziliárními paliativními týmy,
  • pořízení vybavení ze Seznamu vybavení pro poskytování zdravotní péče konziliárního paliativního týmu a zavádění nových metod pro zvýšení komfortu při poskytování časné nebo terminální paliativní péče (Seznam vybavení je přílohou č. 8 těchto Specifických pravidel).
 • B) Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče
  • Výstavba nových či rekonstrukce/modernizace stávajících prostor kontaktních pracovišť mobilní specializované paliativní péče,
  • pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro činnost kontaktních pracovišť mobilní specializované paliativní péče,
  • pořízení věcného vybavení, technologií včetně informačních technologií pro práci ve vlastním sociálním prostředí pacienta,
  • pořízení vybavení ze Seznamu přístrojového vybavení včetně kompenzačních pomůcek (Seznam vybavení je přílohou č. 8 těchto Specifických pravidel),
  • pořízení automobilů pro výkon mobilní specializované paliativní péče.
 • C) Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče prostřednictvím stávajících / nebo nově vznikajících poskytovatelů
  • Výstavba nových či rekonstrukce/modernizace stávajících prostor pro poskytování paliativní a hospicové péče,
  • pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro poskytování paliativní a hospicové paliativní péče,
  • pořízení vybavení ze Seznamu přístrojového vybavení.

Aktivita A

 • Stávající poskytovatelé: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 0,5 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 1 mil. Kč
 • Noví poskytovatelé / nové místo poskytování: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 0,5 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 1,5 mil. Kč

Aktivita B

 • Stávající poskytovatelé: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 0,5 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 3,2 mil. Kč
 • Noví poskytovatelé / nové místo poskytování: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 0,5 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 4 mil. Kč

Aktivita C

 • Stávající poskytovatelé (bez nárůstu počtu lůžek): Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 9 mil. Kč.

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 28.02.2025
Výše dotace:
Max. 4 mil. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám