Podpora dostupnosti služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře oblíbený program Podpora dostupnosti služeb. V rámci tohoto podprogramu je možné žádat na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány jsou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor po provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní/smíšené zboží, Pošta partner). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Podmínkou je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem.

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. V rámci tohoto podprogramu Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné.
Jde především o:

 • obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře oblíbený program Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

 • kulturní domy,
 • budovy se sídlem obecních úřadů,
 • multifunkční domy
 • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu.

Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu budov hasičských zbrojnic, budov sloužících pro zázemí sportovišť a dalších výše neuvedených. Dále nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT 117d8210B a DT 117d8210I

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury. V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu:

 •  mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,
 • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí.

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti žadatele.

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program Podpora obnovy sportovní infrastruktury. V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu:

 • školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
 • obnovu školních tělocvičen.

Nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT 117d8210H a DT 117d8210E.

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program Podpora obnovy místních komunikací. V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu místních komunikací a jejích součástí.

Jsou přípustné změny povrchů

 • Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk.
 • Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba.