Dotační možnosti pro Moravskoslezský kraj

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

 

Operační program Spravedlivá transformace s připravenou alokací více než 40 mld. vyhlásil hned několik zajímavých výzev, které jsou zaměřené na podporu Moravskoslezského kraje.

Oběhové hospodářství

Program hodlá aktivně přispět k přechodu na principy oběhového hospodářství. Dalším očekávaným přínosem bude snížení energetické a emisní náročnosti výroby, což regionu umožní lépe zvládnout odklon od fosilní energetiky. Posilování prvků oběhového hospodářství bude realizováno skrze předcházení vzniku odpadů, efektivní využívání zdrojů a opětovné používání a materiálové využití vytříděného odpadu.

Obnova území

Program podpoří projekty znovuvyužití území po těžbě černého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství. Tyto projekty zahrnují širokou škálu možností od veřejné infrastruktury až po nové ekonomické nebo veřejně prospěšné aktivity. Nové využití území přinese vznik nových pracovních míst. Zároveň bude při obnově lokalit, které jsou v současnosti významnou bariérou regionálního rozvoje, kladen důraz na přírodě blízká opatření přispívající k ochraně biodiverzity.

 

Čistá energie

Program podpoří budování a rozvoj podpůrné infrastruktury pro podnikatelské, inovační, výzkumné a vývojové aktivity. Program podpoří projekt vodíkového údolí, který v sobě zahrnuje kompletní řetězec od výzkumu a vývoje, přes výrobu a skladování až po využití zeleného vodíku v průmyslu a dopravě. Podpora poputuje i na nové lokální distribuční soustavy elektrické energie na bázi energetických komunit.

Digitální inovace

Konkrétní podpora bude určena například projektům zavádění BIM a digitálních kompetencí, rozvoje vysoce digitalizovaných podniků a budování konektivity škol. Konkrétní podpora bude určena například projektům zavádění BIM a digitálních kompetencí, rozvoje vysoce digitalizovaných podniků a budování konektivity škol.

Podnikání

Program podpoří investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb s důrazem na obory podle chytré specializace kraje (např. strojírenství, výroba materiálů nebo IT). Dále program podpoří i kulturní a kreativní odvětví.

Lidé a dovednosti

V této oblasti se program především soustředí na zachování zaměstnanosti v podnicích a zvýšení kvality vzdělávání, které se bude primárně zaměřovat na obory dle specializace kraje (např. strojírenství, výroba materiálů nebo IT). Program dále podpoří kariérové poradenství, zvyšování kvalifikace pracovníků i jejich rekvalifikaci pro nová odvětví. Stejně tak se bude soustředit na rozvoj infrastruktury pro zájmové vzdělávání sloužící pro osvětu v oblastech transformace regionu a změny klimatu. V neposlední řadě pak zacílí podporu i na odborné učebny v rámci středních škol.

Výzkum a vývoj

V oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací program vytvoří inovační a výzkumnou infrastrukturu a zajistí nová pracovní místa v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Program podpoří budování a rozvoj podpůrné infrastruktury pro podnikatelské, inovační, výzkumné a vývojové aktivity.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Státní podniky
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Fyzické osoby podnikající
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Organizační složky státu
 • Veřejnoprávní instituce
 • Školské právnické osoby
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Malé a střední podniky
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

Sdělte nám Váš projektový záměr a my Vám poradíme, jaký dotační titul je pro Váš projekt ten správný. Pro laika může být složité vyzvat se v nabídce dotačních titulů, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt – nezávazně a zdarma.

 

Jak poradenství probíhá?

 

Nejprve potřebujeme sdělit Váš projektový záměr. Ten nám můžete zaslat na emailovou adresu: kunrtova@osigeno.cz, nebo nám v poptávkovém formuláři níže popište konkrétní představu o budoucím projektu.

Naše odborná dotační konzultantka na základě obdrženého záměru provede dotační audit a vybere pro Váš projekt vhodné dotační tituly.

Úspěch Vašeho projektu ve vybraných dotačních titulech s Vámi naše odborná konzultantka probere na konzultaci, která je nezávazná a zdarma. V případě, že zrovna žádný dotační titul nebude k dispozici, budeme situaci dále monitorovat a informujeme Vás, jakmile bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Pokud se o dotaci rozhodnete zažádat, jsme připraveni Vám pomoci projít celým dotačním procesem. Jak vypadá následná spolupráce s námi si můžete prohlédnout zde.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci svého projektového záměru

2 + 13 =

Další novinky