Výsadba stromů

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje novou výzvu na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity.

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Dotace je určena na výsadbu stanovišť vhodných druhů listnatých stromů.

 • Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy (sazenice, substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu /pouze mimo zastavěné území/, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér, travní osivo pro revitalizaci osazovaného místa, dodavatelem zajištěná doprava materiálu) a dále výdaje spojené se zajištěním následné péče o vysázené stromy dle čl. 9 písm. h).
 • Výdaje na pořízení výrobků, či zařízení potřebného k zajištění závlahy realizované výsadby.
 • Výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření v požadovaném rozsahu.

 

 

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 20 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč.

 

Maximální výše podpory se stanoví jako součet:

 •  podpory na pořízení příslušného počtu jednotlivých vysazovaných stromů:
  Ovocný strom prostokořenný, špičák (od 121 cm) – 1 500,- Kč/ks
  Listnatý strom, odrostek (121 – 250 cm) – 1 500,- Kč/ks
  Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm – 1 500,- Kč/ks
  Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12 cm – 3 000,- Kč
  Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více – 4 000,- Kč
  Pořízení závlahy – 1 000 Kč/ks
 • podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci
  podporovaných opatření; maximální výše této podpory dosahuje stejné hodnoty jako výše
  podpory vypočítaná dle bodu 1), maximálně však 50 tis. Kč,
 • podpory na zajištění publicity projektu do maximální výše 500 Kč.
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
14. 10. 2019
Příjem výzev:
do 30. 04. 2021, 13:00, nebo vyčerpání alokace
Výše dotace:
20 000 - 250 000 Kč
Dotační orgán:
SFŽP

Máte zájem o dotaci?