Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 12.07.2023 výzvu č.31_23_066

Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II.

 

Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity, případně obnovu vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel. Pro terénní a ambulantní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bude podporován nákup nízkoemisních elektromobilů a bezemisních vozidel s hybridním pohonem typu plug-in.

 • Kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy
 • Dobrovolný svazek obcí a jimi zřizované organizace
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec, a ve kterých má obec 100% podíl
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj, a ve kterých má kraj 100% podíl
 • Organizační složky státu
 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy

Podporovanou aktivitou v oblasti zaváděných nízkoemisních technologií a v oblasti bezemisních technologií s alternativním pohonem je nákup nových silničních vozidel do vlastnictví žadatele, která jsou rozdělena dle kategorií na:

 • M1 (osobní),
 •  M2 a M3 do 7,5t (minibus),
 • N1 do 3,5 t (nákladní),

a to vozidel pouze s těmito alternativními pohony:

 •  Plug-in electric hybrid (PHEV)
  Vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet i z externího zdroje elektrické energie (elektrické zásuvky).
 • Elektromobil (BEV)
  Vozidlo výhradně s elektro pohonem – bateriemi poháněný elektromobil (BEV). BEV elektromobil je poháněný pouze elektřinou z baterií, která roztáčí trakční elektromotor, tudíž k jeho pohonu není třeba žádného fosilního paliva. Baterie se dobíjejí z externích zdrojů (domácí síť, veřejné rychlonabíječky atp.). BEV elektromobil tedy přináší 100% bezemisní přepravu.

Požadavky:

Všechna pořizovaná vozidla musí splnit maximální limit emisí CO2 50 g na 1 ujetý kilometr.
V hodnocení budou bodově zvýhodněny projekty, v nichž budou pořizována vozidla, která splní následující technické parametry:
Kapacita baterie u všech silničních kategorií pořizovaných vozidel bude vyšší než 10 kWh.

Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 07. 2023
Příjem výzev:
do 31.10.2023 v 16:00 hod.
Výše dotace:
od 250 tis. do 5,36 mil.
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?