Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Operační program Životní prostředí vyhlásil dne 15.08.2022 výzvu

Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

 

Výzva se soustředí na nabídku podpory projektům, které se zabývají výstavbou/dostavbou vodovodu za účelem zlepšení dodávek pitné vody. O podporu mohou žádat i projekty výstavby, resp. dostavby vodovodu a také projekty výstavby nebo intenzifikace úpraven pitné vody.

  • obce
  •  městské části hlavního města Prahy
  • dobrovolné svazky obcí
  • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  •  zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Typy žadatelů obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Bude podporována výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za účelem nového napojení obyvatel na veřejný vodovod. Podporovanou aktivitou bude výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.

Míra financování činí pro:

  • opatření 1.4.4 max. 70 % z celkových způsobilých výdajů;
  • opatření 1.4.5 max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 50 mil. Kč.

Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 08. 2022
Příjem výzev:
do 20.10.2023, 20:00 hod.
Výše dotace:
alokace na schválené projekty je 1,0 mld. Kč
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?