Střední a vyšší odborné školy

Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení výzvy:

Střední školy

 

Dotace budou zaměřeny na vybudování a vybavení odborných učeben, konektivitu škol, školní kluby a zázemí.

 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení

Podporovány budou následující aktivity:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy,polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní kluby pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí:
  ▪ pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  ▪ pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  ▪ vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatořích vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.
 • Projekty musí být v souladu s Regionálním akčním plánem
Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
30. 10. 2022
Příjem výzev:
do 30.09.2025
Výše dotace:
do 60 mil.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?