Standardizovaná infrastruktura

Národní sportovní agentura vyhlašuje výzvu 14/2020 Standardizovaná infrastruktura. Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. Výsledkem realizace musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno,  a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete u správce programu NSA.

 • kraje
 • obec, městys, město, městské části, městské obvody, Praha a jeho městské části
 • dobrovolný svazek obcí
 • příspěvková organizace obce / kraje
 • školská právnická osoba
 • spolek, pobočný spolek
 • ústav
 • obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí nebo krajem

Výzva je v souladu s dokumentací programu určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, a to:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25 m,

které splňují veškeré standardy a parametry uvedené v příloze 29.3. Výzvy (najdete na adrese:  https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/)

 • realizace projektu je možná na celém území ČR
 • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek maximálně 20 % způsobilých výdajů
 • výdaje na části zázemí sportoviště, které nejsou přímo sportovním zařízením max. 20 % způsobilých výdajů akce
 • žadatel může podat maximálně 1 žádost na každý typ sportovního zařízení
 • jedna žádost na jedno sportoviště
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
21. 12. 2020
Příjem výzev:
do 30.06.2022
Výše dotace:
Dotační orgán:
NSA

Máte zájem o dotaci?