Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

Národní sportovní agentura vyhlašuje výzvu 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10. mil. Kč. Jedná se o program Regionální sportovní infrastruktury 2020-2024, který je zaměřen na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. Výsledkem realizace musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete u správce programu NSA.

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
  pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“),
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 •  Školská právnická osoba dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud je zřízená krajem, obcí nebo svazkem obcí,
 • Spolek dle § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku,
 •  Ústav dle § 402 až 418 NOZ, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ),
 • Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Výzva je v souladu s dokumentací programu určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, a to:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25 m,

které splňují veškeré standardy a parametry uvedené v příloze 29.3. Výzvy (najdete na adrese:  https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/)

Výzva není určena pro:

 • dopravní nebo dětské hřiště,
 • aquapark,
 • veřejné koupaliště,
 • veřejné volnočasové sportoviště.
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
21. 12. 2020
Příjem výzev:
do 30.06.2022
Výše dotace:
Dotace až 70% z celkových způsobilých výdajů. Minimálně však 1 mil. Kč a maximálně 7 mil. Kč
Dotační orgán:
NSA

Máte zájem o dotaci?