Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo 40. a 41. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

 

Výzvy zaměřené na podporu:

  • výstavby, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
  • zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.
  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Výzvy podporují:

  • výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Výzvy označují jako přípustné místo realizace obec nebo obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského, Středočeského, Jihočeského (mimo území Českobudějovické aglomerace), Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Výše dotace je 70 % u méně rozvinutých regionů (MRR),

nebo 85 % u přechodových regionů (PR).

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 3 000 000 Kč, maximální pak 30 000 000 Kč.

Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 10. 2022
Příjem výzev:
do 06.10.2023, 14:00 hod,
Výše dotace:
Minimální výše: 3 000 000 Kč, maximální výše: 30 000 000 Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?