Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře oblíbený program Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

 • kulturní domy,
 • budovy se sídlem obecních úřadů,
 • multifunkční domy
 • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu.

Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu budov hasičských zbrojnic, budov sloužících pro zázemí sportovišť a dalších výše neuvedených. Dále nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT 117d8210B a DT 117d8210I

Obce do 3000 obyvatel (k 01.01. roku vyhlášení výzvy)

 • přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy,
  •  zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy.
 • nákup, výkup nemovitosti,
 • nová výstavba,
 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
 • nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
 •  nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
 • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
 • přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,
 • související s obnovou prostor určených k bydlení.
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
12. 10. 2020
Příjem výzev:
do 21. 12. 2020, 12:00 hod
Výše dotace:
0,5 - 10 mil. Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?