Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Ministerstvo financí vyhlašuje dotaci z podprogramu 298D2230

 Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

 

Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).

Maximální podlahová plocha bytu, na kterou lze dotaci použít je 80 m2.

Obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolný svazek obcí (dále jen „DSO“), kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000.

Žadatel je zároveň vlastníkem majetku, který je předmětem pořízení, obnovy či zhodnocení nebo se stane jeho vlastníkem na základě kupní smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí. DSO je vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vložený jeho členskou obcí podle stanov svazku obcí.

Stav počtu obyvatel se uvádí dle údajů informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra k 31. 12. 2020, resp. k 1. 1. 2021.

Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).

Maximální podlahová plocha bytu, na kterou lze dotaci použít je 80 m2.

Výše podpory:
90 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
18. 04. 2021
Příjem výzev:
15. 03. 2021
Výše dotace:
Maximální dotace na akci je 10 mil. Kč, Minimální výše dotace na akci je 600 tis. Kč.
Dotační orgán:
MFCR

Máte zájem o dotaci?