Podpora dostupnosti služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře oblíbený program Podpora dostupnosti služeb. V rámci tohoto podprogramu je možné žádat na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány jsou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor po provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní/smíšené zboží, Pošta partner). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Podmínkou je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem.

 • Obce do 1000 obyvatel (k 01.01. roku vyhlášení výzvy)
 •  Dobrovolný svazek obcí
 • Rekonstrukce vnitřních prostor objektu a přístavba objektu určeného pro obchod. Součástí rekonstrukce vnitřních prostor a přístavby je uznatelným nákladem:
  • pořízení základního technického vybavení (mrazáky, chladící technika),
  •  rekonstrukce a přístavba prostor souvisejících s provozem této služby (administrativní místnost, sociální zázemí, úklidová místnost, skladovací místnost),
  •  rekonstrukce a přístavba kotelny včetně vybavení (kotel), zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken, dveří, střechy, a to pouze v případě, že se jedná o objekt sloužící pouze pro účely dané služby.
 • Rekonstrukce vnitřních prostor objektu a přístavba objektu určeného pro provozování základní lékařské péče. Součástí rekonstrukce vnitřních prostor a přístavby je uznatelným nákladem:
  •  rekonstrukce a přístavba prostor souvisejících s provozem této služby (čekárna, převlékárna, sociální zázemí),
  • rekonstrukce a přístavba kotelny včetně vybavení (kotel), zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken, dveří, střechy, a to pouze v případě, že se jedná o objekt sloužící pouze pro účely dané služby.
 • Pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny
 • vybavení a nábytek, zařizovací předměty (dávkovače mýdla atp.), kancelářská technika, obchodní pokladna, vybavení pro gastronomii, nářezový stroj apod.,
 • zdravotnické vybavení a zařízení,
 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
 •  nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
 • nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
 • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
 • přístupové cesty (chodníky, komunikace) a
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
12. 10. 2020
Příjem výzev:
do 21. 12. 2020, 12:00 hod
Výše dotace:
0,1 - 2 mil. Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?