Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. V rámci tohoto podprogramu Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné.
Jde především o:

 • obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Obce do 3000 obyvatel (k 01.01. roku vyhlášení výzvy)

 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště),
  •  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované) apod., v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v prvním odstavci,
  • oplocení, osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky, odpadkové koše) v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v prvním odstavci,
 • nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
 • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
 • přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,
 •  sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové apod.),
 • nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).
 • zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument,
 • projektovou dokumentaci,
 • pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
12. 10. 2020
Příjem výzev:
do 21. 12. 2020, 12:00 hod
Výše dotace:
0,1 - 2 mil. Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?