Obnova svahových nestabilit

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 16. listopadu 2022 výzvu 23

Obnova svahových nestabilit

 

která podporuje aktivity:

• stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“,
• stabilizování a sanace skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, která jsou evidována a kategorizována v „Registru svahových nestabilit“.

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
  • Církve a náboženské společnosti
  • Městské části hl. města Prahy
  • Fyzické osoby nepodnikající
  • Fyzické osoby podnikající
  • Resortní organizace MŽP

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
16. 11. 2022
Příjem výzev:
DO 31.05.2023
Výše dotace:
alokace 100 000 000 CZK
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?