Obnova sportovní infrastruktury

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program Podpora obnovy sportovní infrastruktury. V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu:

 • školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
 • obnovu školních tělocvičen.

Nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT 117d8210H a DT 117d8210E.

Obce do 3000 obyvatel (k 1.1. roku vyhlášení výzvy), na jejímž katastru je zřízena základní škola.

 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury (tělocvična, hřiště víceúčelové nebo multifunkční),
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.) jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
  •  oplocení, osvětlení školního hřiště jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,
  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní tělocvičny.
 • hřiště, resp. sportoviště, které není primárně určené pro hodiny tělesné výchovy (workoutové hřiště, parkourové hřiště,
 • beachvolejbalové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.),
 • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
 • přístupové cesty (chodníky, místní komunikace) a parkoviště,
 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
 • nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
 • nábytek, vybavení a zařizovací předměty (držáky, věšáky, dávkovače mýdla atp.),
 • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),
 • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
12. 10. 2020
Příjem výzev:
do 21. 12. 2020, 12:00 hod
Výše dotace:
0,5 - 5 mil. Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?