Navyšování kapacit a rekonstrukce MŠ

22Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení výzvy:

Navyšování kapacit a rekonstrukce MŠ

 

Podpora je zaměřena na modernizace odborných učeben ZŠ, vnitřní konektivity školy nebo na školní družiny a kluby.

  • Obce
  • Školské právnické osoby
  • Dobrovolné svazky obcí

Podpora bude zaměřena na následující oblasti:

Navyšování kapacit MŠ:
Zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce  s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí;

Demografickou predikci naleznete zde , podpora bude zaměřena na ORP v kategorii 6+.

Rekonstrukce MŠ:
zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti).

  • Projekty na navyšování kapacit mateřských škol budou realizovány pouze na území správního obvodu obce s rozšířenou působností s identifikovanou nedostatečnou kapacitou MŠ.
  • Projekty na zkvalitňování podmínek v MŠ doloží, že provoz MŠ funguje na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně veřejného zdraví“).
  • Realizací projektu dojde k zajištění provozu MŠ bez nutnosti uplatňovat výjimku z hygienických požadavků.
  • Projekty mateřských škol musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání.
Výše podpory:
90 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
23. 08. 2022
Příjem výzev:
do 26.09.2022
Výše dotace:
od 100 tis. do 60 mil.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?