EUROKLÍČ 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo program:

EUROKLÍČ 2022

 

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce. Dále na označení míst opatřených eurozámkem, návrh a tisk Průvodců po místech v ČR osazených eurozámky.

Oprávněným žadatelem o dotaci (dále jen „žadatel“) je nevládní nezisková organizace v ČR

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce. Dále na označení míst opatřených eurozámkem, návrh a tisk Průvodců po místech v ČR osazených eurozámky.

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 10. 2021
Příjem výzev:
do 17.12.2021
Výše dotace:
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?