eGoverment a kyber bezpečnost

Plánuje se zahájení výzvy:

eGoverment a kyber bezpečnost

 

Podpora bude zaměřena na pořízení portálů obcí a krajů, automatizace zpracování digitálních dat, nebo elektronizace služeb veřejné správy.

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí

Podpora bude zaměřena na následující aktivity:

  • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (příklad: Digitalizace stavebního řízení – kompletní elektronické podání a  řízení, standardizované formáty projektových dokumentací, jednotné   podklady,   přístup k detailům jednotlivých řízení)
  • Rozšíření propojeného datového fondu (příklad: Pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových   informačních systémů)
  • Portály obcí a krajů (příklad: : Portál obce umožňující občanovi vést si svůj profil občana obce, veškerá podání vůči obci na jednom místě, provázanost s Portálem občana)
  • Automatizace zpracování digitálních dat (příklad: Automatické pořizování snímků aut překračujících rychlost v obci a   automatické rozesílání pokut bez účasti úředníka)
  • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

 

V rámci projektu není možné platit předplatné služeb, maintranance a servis.
Pořízení periferií je možné v rámci paušálu stanoveného výzvou, jako vedlejší náklad projektu.

Výše podpory:
90 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 11. 2022
Příjem výzev:
do 03.04.2023
Výše dotace:
do 10 mil.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?