Mobilita pro všechny

Výzva

 Národní rozvojový program mobility pro všechny

 

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Žadateli mohou být obce, města, kraje a jimi zřizované organizace a dále hospodářské organizace.

Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření bezbariérových pěších tras:

  • odstraňování bariér při vstupu do budov,
  • zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby,
  • zpřístupňování komunikací pro chodce a jejich napojení na dopravní systémy,
  • vybavení dopravních prostředků vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy informačními a signalizačními zařízeními pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace.
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 14.10.2022
Výše dotace:
Dotační orgán:
NRO

Máte zájem o dotaci?