Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu 117D066 Bytové domy bez bariér, který je součástí programu 117 06 Podpora bydlení.

Výzva je zaměřena na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími (nezapočte se
neobydlení podkroví, např. půda, ateliér), které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Výzva nepodporuje:

  • odstranění bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu instalací technických zařízení překonávajících schody (např. šikmá schodišťová plošina).
  • Přístup k výtahu umístěnému v jednom vchodě bytového domu s více čísly popisnými realizovaný skrze vedlejší vchod s jiným číslem popisným není považován za bezbariérový.
  • Výzva není zaměřena na rekonstrukci stávajícího výtahu v bytovém domě.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete u správce programu MMR.

Oprávněným žadatelem o dotaci je

  •  vlastník1 nebo spoluvlastník bytového domu,
  • společenství vlastníků,
  • vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém
    společenství vlastníků nevzniklo.
Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 01. 2021
Příjem výzev:
do 09.04.2021, 12:00 hod.
Výše dotace:
Dotace je poskytována ve výši 50 %, maximálně však 200. tis Kč případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu.
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?