Podpora podnikatelů

Program rozvoje venkova vyhlásil dne 22.12.12 výzvu MAS č.6

Podpora podnikatelů

 

Dotace pro podnikatele jsou zaměřené na investice na založení a rozvoj vašeho podnikání v celkové hodnotě projektu 50 tis. – 1 mil. Kč. Možné jsou tedy např. opravy, rozšíření i stavby provozoven, kanceláří, malokapacitních ubytování, stroje a technologie, HW, SW pro řádný provoz strojů a zařízení, užitkové vozy N1 a doplňkově také úpravy povrchů, parkování, oplocení, zeleň

Žadatelem mohou být: mikro a malé podnikatelské subjekty
(do 50 zaměstnanců), zemědělci  z obcí:

 • Bludov,
 • Dolní Studénky,
 • Dlouhomilov,
 • Hrabišín,
 • Hraběšice,
 • Libina,
 • Loučná nad Desnou,
 • Oskava,
 • Nový Malín,
 • Petrov nad Desnou,
 • Rapotín,
 • Sobotín,
 • Rejchartice,
 • Velké Losiny,
 • Vernířovice,
 • Vikýřovice.

Dotace pro podnikatele jsou zaměřené na investice na založení a rozvoj vašeho podnikání v celkové hodnotě projektu 50 tis. – 1 mil. Kč. Možné jsou tedy např. opravy, rozšíření i stavby provozoven, kanceláří, malokapacitních ubytování, stroje a technologie, HW, SW pro řádný provoz strojů a zařízení, užitkové vozy N1 a doplňkově také úpravy povrchů, parkování, oplocení, zeleň.

Každý žadatel podává žádost prostřednictvím svého účtu na Portálu FarmářeŽádosti doporučujeme před podáním zkonzultovat!

! Upozornění: Právnické osoby, vč. neziskových organizací musí být nově zaregistrované do evidence skutečných majitelů na: www.issm.justice.cz

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě – (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v kanceláři MAS Šumperský venkov, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat!

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře/webináře k přípravě projektů:
Místo: Nový Malín 240, 788
Termín: 03 13. 1. 2022 od 15:00
Místnost: Zasedací místnost obce Nový Malín

Výše podpory:
45 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
03. 01. 2022
Příjem výzev:
do 04.02.2022
Výše dotace:
50 tis. - 1 mil. Kč
Dotační orgán:
PRV

Máte zájem o dotaci?