Podpora lesníků

Program rozvoje venkova vyhlásil dne 22.12.12 výzvu MAS č.6

Podpora lesníků

 

Dotace je zaměřená na investice spojené s pořízením strojů a technologií v lesích—například stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů vč. přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost, stroje pro údržbu/opravu lesních cest, výstavba/modernizace dřevozpracujících provozoven a jejich technického vybavení.

Žadatelem mohou být držitelé lesů – soukromé osoby, spolky, obce, svazky obcí, školy z obcí:

 • Bludov,
 • Dolní Studénky,
 • Dlouhomilov,
 • Hrabišín,
 • Hraběšice,
 • Libina,
 • Loučná nad Desnou,
 • Oskava,
 • Nový Malín,
 • Petrov nad Desnou,
 • Rapotín,
 • Sobotín,
 • Rejchartice,
 • Velké Losiny,
 • Vernířovice,
 • Vikýřovice.

Dotace je zaměřená na investice spojené s pořízením strojů a technologií v lesích—například stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů vč. přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost, stroje pro údržbu/opravu lesních cest, výstavba/modernizace dřevozpracujících provozoven a jejich technického vybavení v hodnotě 50 tisíc—1 milion Kč

Každý žadatel podává žádost prostřednictvím svého účtu na Portálu FarmářeŽádosti doporučujeme před podáním zkonzultovat!

! Upozornění: Právnické osoby, vč. neziskových organizací musí být nově zaregistrované do evidence skutečných majitelů na: www.issm.justice.cz

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě – (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v kanceláři MAS Šumperský venkov, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat!

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře/webináře k přípravě projektů:
Místo: Nový Malín 240, 788
Termín: 03 13. 1. 2022 od 15:00
Místnost: Zasedací místnost obce Nový Malín

Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
03. 01. 2022
Příjem výzev:
do 04.02.2022
Výše dotace:
50 tis. - 1 mil. Kč
Dotační orgán:
PRV

Máte zájem o dotaci?