Výstavba pro obce

Státní fond podpory investic vyhlásil dne 20.05.2019 výzvu

Výstavba pro obce

 

která má průběžný charakter bez předem stanoveného data ukončení. O ukončení bude Fond informovat 30 dní před ukončením.

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

 • Obec nebo dobrovolný svazek obcí,
 • městská část nebo městský obvod (jsou-li k tomu oprávněny).

Dotaci lze využít na pořízení:

 • sociálního domu;
 • části smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě);
 • sociálního bytu.

Pořízením se dle NV rozumí výstavba, modernizace nebo koupě. Výstavba v sobě zahrnuje novostavbu, stavební úpravy, nástavbu a přístavbu. V rámci aktuální výzvy může žadatel zvolit následující formy pořízení:

Sociální nebo smíšený dům

 • novostavba bytového domu;
 • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení;  Jedná se o stavební úpravu celého objektu, který není určený k trvalému bydlení. Způsobilým nákladem je vznik bytů z původně nebytových prostor.
 • stavební úprava bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení; Jedná se o stavební úpravu celého bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení. Stavební úpravou musí vzniknout bytový dům.
 • modernizace nevyužívaného bytového domu; Jedná se o stavební úpravu celého bytového domu, který není ke dni podání žádosti využíván k bydlení. Tento způsob pořízení nelze využít u stavebních úprav rodinného domu.
 • koupě bytového domu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou.

Sociální byt

 • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení; Jedná se o stavební úpravu nebytových prostor. Způsobilým nákladem je vznik bytů z původně nebytových
  prostor. Rekonstrukce stávajících bytů není způsobilým nákladem.
 • stavební úprava nástavba nebo přístavba (1–12 bytů); Byty musí vzniknout v nově vytvořeném prostoru, rekonstrukce stávajících bytů není způsobilým nákladem. V rámci žádosti možné žádat o 1–12 bytů.
 • koupě sociálního bytu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou.
 • žadatel o dotaci je pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, spočívajícím poskytování bydlení v sociálním bytě;
 • žadatel se zaváže, že sociální byt bude sloužit k bydlení způsobilé domácnosti, a nájemní smlouvy bude uzavírat dle stanovených podmínek, vyplývajících z jeho pověření, nejméně však po dobu 20 let.
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 05. 2019
Příjem výzev:
do 31.12.2022
Výše dotace:
430 000 000 Kč
Dotační orgán:
SFPI

Máte zájem o dotaci?