Zadržování vody v lese

Národní plán obnovy vyhlásil dne 18.03.2022 výzvu

Zadržování vody v lese

 

Podpora je zaměřena na vybudování lesotechnických opatření malého rozsahu, jako jsou maloplošné vodní nádrže v lesích, hrazení bystřin a úpravy koryta na vodních tocích v lesích. Účelem těchto realizací je stabilizace povodí, protierozní ochrana, možnosti zadržení vody a zpomalení jejího odtoku.

 

  • Vlastníci a držitelé lesů,
  • správci drobných vodních toků.

Cílem je zvýšení kapacity zadržování vody v lesích realizací projektů zlepšujících půdní, vodní a mikroklimatické podmínky, jako jsou úpravy na vodních tocích, malé vodní nádrže.

 

 

Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
Průběžně do roku 2023
Výše dotace:
300 mil. Kč pro období let 2020 – 2023
Dotační orgán:
NPO

Máte zájem o dotaci?