Rozvoj místních sportovišť a zázemí

Národní sportovní agentura vyhlásila nový program č. 162 51

„Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“
2021 – 2025

 

který je určen na rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel. Dotaci lze čerpat na jakoukoliv rekonstrukci, modernizaci, nebo výstavbu sportovních zařízení a jejich zázemí, včetně osvětlení, oplocení nebo zavlažování či vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení. Žádat mohou jak obce, tak spolky, které sportoviště vlastní, nebo mají v pronájmu.

Celková alokace programu činí 3,22 mld. Kč a pokryje za období 5 let všechny obce v České republice do 3 000 obyvatel.

Žádost lze podat i na již probíhající akci, přičemž uznatelné výdaje jsou mimo projektové přípravy od data podání žádosti o dotaci. 

 • Obce
 • Svazky obcí
 • Kraje
 • Příspěvkové organizace obcí
 • Příspěvkové organizace krajů
 • Spolky splňující podmínky stanovené v § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Školské právnické osoby
 • Obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi/kraji
 • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně
  jejich zázemí,
 • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 •  vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.
 • Pronájem nemovitých věcí
 • Provozní výdaje
 • Mzdové výdaje
 • Výdaje na zpracování a administraci žádostí o dotaci vč. výdajů na poradenství
 • Pojištění majetku
 • Právní služby
 • Doklad o zajištění vlastního podílu žadatele
 • Položkový rozpočet zpracovaný oprávněnou osobou
 • Výpis z KN a snímek pozemkové mapy
 • Základní výkresová dokumentace nebo technický popis
 • Fotodokumentace současného stavu
 • V případě pronájmu nájemní smlouvy včetně souhlasu pronájímatele
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
12. 07. 2021
Příjem výzev:
31.08.2021, 17:00 hod.
Výše dotace:
100 tis. - 800 tis. Kč
Dotační orgán:
NSA

Máte zájem o dotaci?