Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o.

Veřejné zakázky a veřejné obchodní soutěže online

Navigace:


Změna profilu zadavatele

 • 1) Co znamená: „změna profilu zadavatele“

  Změnou profilu zadavatele rozumíme převedení současného profilu zadavatele na nový profil, který bude dostupný z jiné URL adresy. Změnu profilu zadavatele můžete provést kdykoliv a tato změna se oznámí odesláním formuláře do Věstníku veřejných zakázek. V případě, že zadavatel bude chtít zřídit profil zadavatele v certifikovaném elektornickém nástroji CENT, zajistíme veškeré činnosti související se zřízením nového profilu zadavatele.

 • 2) Proč změnit profil zadavatele

  Některé profily zadavatelů umožňují pouze zveřejňování dokumentů a informací, ale nejsou aktivním nástrojem pro administraci veřejných zakázek a tudíž nepomáhají zadavateli aktivně administrovat výběrové řízení. Certifikovaný nástroj CENT umožňuje zadavateli především aktivní administraci celého zadávacího řízení od zasílání výzev po uveřejnění smluvního dokumentu. Tyto úkony jsou pomocí elektronických razítek zaznamenávány v auditu a přehledu zpráv. Nástroj CENT umožňuje příjem elektronických nabídek, hodnocení pomocí elektronické aukce a především elektronickou komunikaci s uchazeči. Zadavatel má tudíž kompletní přehled o veřejné zakázce a nástoj uživatele vede při administraci a upozorňuje např. při dodržování zákonem stanovených lhůt. Všchny tyto funkce budou dostupné v případě, že budete mít zřízen profil zadavatele v našem certifikovaném nástoji CENT.

 • 3) Jak v praxi probíhá změna profilu zadavatele neboli „migrace profilu zadavatele“

  V první řadě je nutné stanovit datum, ke kterému bude zřízen nový profil zadavatele. Toto datum je důležité z hlediska aktivních zakázek, které ještě nejsou uzavřeny. Náš pracovník převede veškeré zakázky z původního profilu zadavatele na nový profil, takže i po přechodu k novému profilu zadavatele stále budete mít kompletní přehled o všech uveřejněných zakázkách. Dále je nutné zaslat formuláře do Věstníku veřejných zakázek, kde se nejdříve musí formulářem zrušit původní profil zadavatele a dalším formulářem zřídit nový profil zadavatele. Od zřízení nového profilu zadavatele se již další veřejné zakázky zveřejňují zde a budete zaškoleni pro práci s nástrojem CENT. Veškeré tyto činnosti může zařídit naše společnost a pro zadavatele je v tomto případě přechod na nový profil zadavatele naprosto bez starostí.

 • 4) Rozdíl mezi „nástěnkou“ a certifikovaným nástrojem

  Velká řada softwarových aplikací umožňuje pouze uveřejňování dokumentů. Elektronický nástroj CENT je však certifikován na shodu dle ust. §9, v rozsahu odst.2 písm. a) b) c) d) e) f) g) vyhlášky č. 260/2016 Sb a dále pak na shodu dle ust. §17, §18 a §19 vyhlášky č. 168/2016 Sb., nabízí tedy administraci veškerých typů výběrových řízení. Pomocí nástroje lze odesílat a přijímat elektronické nabídky, hodnotit přijaté nabídky, použít k hodnocení nabídek elektronickou aukci, komunikovat s dodavateli, uveřejňovat veškeré dokumenty a všechny úkony jsou přehledné a lze je jednoduše exportovat do tiskové sestavy. Komunikace, příjem nabídek a elektronickou aukci lze šifrovat a zabezpečit Kvalifikovaným certifikátem. Během celého výběrového řízení Vás systém bude intuitivně vést a tím se eliminují chyby při administraci výběrových řízení. Používání elektronického nástroje je mnohem účinější, přehlednější a praktičtější než pouhé uveřejňování dokumentů.


vytvořeno společnostíProfinetworks